Design stöd

INTO design-stöd kan hjälpa dig hitta lösningar till olika utrymmesrelaterade problem i din arbetsomgivning. Inredningsarkitekter och arbetsmiljökonsulter med erfarenhet i planerandet av tusentals olika slags arbetsmiljöer, hjälper dig gärna i designfrågor. Vi har räknat upp några exempel på hur du kan använda INTO -lösningar och design-stöd.

Arbetsomgiviningens mötesplatser kan omvandlas till flexibla arbetsrum

Arbetsplatsens område för avbrott i arbetet kan förvandlas till en ergonomisk arbetsmiljö då man ersätter en del av de traditionella skramlande små stolarna med POINT soffor som dämpar ekot i utrymmet och borden med mobila TOP bord. Soffans sitthöjd är den samma som skrivbordsstolens och TOP bordens dimensioner motsvarar ett skrivbord. Det är ett så bekvämt ställe att sitta på att man gärna stannar och jobbar där!

Lugn och ro i arbets- och mötesrum kan framkallas med INTO -möbler

INTO -arbetsstation lösningar är designade specifikt för arbete som kräver extra koncentration även i bullriga öppna arbetsomgivningar. De hjulförsedda arbetsstationerna ROLL IN och FOCUS kan placeras på sådana ställen i omgivningen var den interna trafiken inte stör eller på ett ställe där arbetet kräver närvaro i teamet men periodvis också individuellt presterande. CUP -mötespunkten skapar en lugn oas mitt i den öppna arbetsmiljön utan att det krävs traditionellt byggande. Allt man behöver är ett eluttag

Ljudisolerat arbets- och mötesutrymme med hjälp av INTO POD rum

Det mobila POD -rummet är den mest effektiva lösningen på ett självständigt, akustiskt fungerande rum mitt i arbetsmiljön. Deras ljudisoleringsförmåga motsvarar mötesrum som är byggda på ett traditionellt sätt. På grund av sin elementkonstruktion är POD rummen både snabba och lätta att rigga upp och flytta med hjälp av vår installations service, även i arbetsutrymmen som redan är i bruk. POD-rummen är utrusade med elektricitet, man helt enkelt kopplar elkontakten i väggen och belysningen och eluttagen fungerar!

Den allmänna arbetsnöjdheten kan förbättras med INTO ljudvänliga möbellösningar

En behaglig utrymmesakustik skapas genom att man i planeringen har försäkrat att ytmaterial och möbler som är placerade i utrymmet har en förmåga att absorbera störande ljud. Det räcker inte att man endast draperar enskilda delar av utrymmet, till exempel golvet eller taket, också möblerna bör ha akustiska egenskaper för att helheten skall fungera. Därför har vi fäst extra uppmärksamhet vid hur ljudutbredning kan hindras med hjälp av rätta material- och draperingsval. Som ett exempel CUBE-soffan som består av ryggstöd, sidor och tak gjorda av tunga träskivor som inte släpper ljud direkt igenom.

Från ett öppet kontor till en aktivitetsbaserad arbetsmiljö

Många öppna landskapskontor har kommit till slutet av deras användningstid, men skrivbordsstolarna och borden är fortfarande i bra skick och fungerar väl. Med hjälp av INTO-konceptet kan ett öppet landskapskontor förvandlas till en aktivitetsbaserad arbetsmiljö. Med hjälp av våra experter och INTO-konceptets analyseringsverktyg kan vi ta reda på till exempel vilken fördelning av dedikerade och delade utrymmen behövs samt [hur stora] vilken storleks och hur många stödutrymmen ert arbetssamhälle behöver. Vi har också möjlighet att erbjuda både planeringen och förverkligandet av planeringen till en användbar aktivitetsbaserad arbetsmiljö med “nyckelfärdig”-principen.  Vi kan också  stå till tjänst genom att erbjuda arkitekter och inredningsarkitekter vår hjälp i och med  att skapa så kallade test fit –planer till deras planeringsarbetes förfogande.