Historien

INTO THE NORDIC SILENCE

= LUGN OCH RO I DET ÖPPNA ARBETSLANDSKAPET

INTO the Nordic Silence möbelfamiljen utvecklades för att besvara behovet som ställdes av företag och offentliga institutioner. Akustikvänliga, förändringsflexibla och ergonomiska möbler skapar en behaglig arbetsomgivning, som stöder koncentreringsmöjligheter och anpassar sig enligt behov både på kontor och i inlärningsomgivningar. När trivseln förbättras, ökar också effektiviteten och därmed organisationens produktivitet.

INTO produktsortimentet omfattar olika alternativ, som kan erbjuda ett tillskott i både akustik och ergonomi inom existerande öppna arbetsmiljölösningar eller kan inkluderas i planeringen av nya aktivitetsbaserade arbetsomgivningar. För att möta de mångahanda kraven som arbetsmiljön ställer, innehåller konceptet olika slags möbellösningar, från akustiskt skyddade privata arbetsstationer för ensamarbete till ljudisolerade POD -mötesrum för möten och grupparbete. På grund av deras moduläritet är det enkelt att placera våra möbler i olika omgivningar.

Inspirationen till möbelfamiljen härstammar både från både naturens lugn och ro och från högklassig funktionell designtradition. Bägge inspirationskällorna är en väsentlig del av vårt dagliga liv här i Norden. I praktiken erbjuder vi obegränsade möjligheter att skapa alltmer flexibla och effektiva arbetsmiljöer. Bland annat är alla möblerna man sitter på dimensionerade så, att de stöder en bra arbetsställning även om man föredrar att jobba i en caféliknande omgivning i stället för vid ett traditionellt arbetsbord. Likaså skapar en INTO POD ett fullständigt ljudisolerat och lugnt rum för ett möte eller för uppgifter som förutsätter extra koncentration. PODens ytmaterial och färg kan anpassas till byggnadens arkitektur och PODen kan monteras på plats utan ändringar i byggnadens tak-, eller golvstruktur.

INTO möblernas design kommer från Finland och de tillverkas i Finland och Baltiska länder. Deras huvudsakliga råmaterial är certifierat nordiskt trävirke som är avverkat enligt principerna för hållbar utveckling. Miljöutsläppen från både materialet och produktionsprocessen är minimerade.

INTO möbellösningar har tagits i bruk i flera Nordiska och Europeiska arbetsomgivningar, offentliga utrymmen och utbildningsomgivningar. Skulle det kanske vara dags också för dig att ta det nästa steget – INTO the Nordic Silence?

Designers & Founders
Jari Inkinen & Hanna Gullstén

 

DSC_9463-m