Akustiikkasanasto

Oletko aina miettinyt, mikä on absorbentti, amplitudi tai desibeli? Lue täältä lisää!

Akustiikkasanasto, POINT - INTO the Nordic Silence awarded at Fennia Prize

Aallonpituus
Tarkoittaa ääniaallon kahden huippukohdan välistä etäisyyttä. Kuultavien äänien aallonpituus on n. 20mm – 20 m.

Absorbentti
Aine, johon ääni imeytyy.

Absorboida
Imeä itseensä, sitoa. Esimerkiksi akustoiva materiaali imee itseensä ääntä vaimentaen sitä.

Absorptio
Äänen imeytyminen aineeseen.

Absorptioala
Kun tiedetään absorptioala ja huoneen tilavuus voidaan laskea jälkikaiunta-ajan likiarvo. Kappaleen tai pinnan absorptioala lasketaan pinnan pinta-ala kertaa absorptiokerroin.

Absorptiokerroin, absorptiosuhde
Materiaalin kyky absorpoida eli sitoa ääntä itseensä. Absorptiokertoimen avulla voidaan laskea jälkikaiunta-aikoja. Hyvin ääntä vaimentavan materiaalin absorptiokerroin on suurempi kuin 0,8.

Absorptioluokka
Ääntä vaimentavat paneelit tai levyt luokitellaan absorptioluokkiin A-E standardin EN ISO 11654 mukaan. Vaimennuskyky mitataan taajuuksilla 200-5000 Hz.

Akustiikka
Ääntä tutkiva fysiikan osa-alue. Äänioppi käsittää kaikki ihmisen kuuloaistinsa avulla havaitsevat fysikaaliset ilmiöt.

Amplitudi
Äänenpaineen huippuarvo ääniaallossa.

Artikulaatioindeksi (AI)
Puheen ymmärrettävyyttä kuvaava akustinen tunnusluku.

Artikulaatioluokka (AC)
Avokonttorien työpisteiden välinen akustinen yksityisyys ilmaistaan artikulaatioluokalla (AC). Mitä korkeampi AC-lukuarvo on, sitä parempi yksityisyys saavutetaan avotiloissa. Hyvä yksityisyys vaatii vähintään AC-lukuarvoa 180.

Desibeli
Äänenpainetason yksikkö.

Heijastuminen
Ääniaallon tai -aaltorintaman suunnanmuutos sen saavuttaessa rajapinnan.

Huokoiset vaimentimet
Huokoisia vaimentimia ovat esim. mineraalivillasta, vaahtomuovista ja kankaista valmistetut tuotteet. Huokoisessa vaimentimessa on pinta, jonka läpi ääniaallot kulkevat.

Huoneakustiikka
Äänen käyttäytyminen huonetilassa. Keskeinen huoneakustiikan tunnusluku on jälkikaiunta-aika, joka kuvaa huoneen kaikuisuutta.

Jälkikaiunta-aika
Jälkikaiunta-aika on kaikuisuuden ja äänenvaimennuksen tehokkuuden mittaamisen yksikkö. Jälkikaiunta-aika on aika, jonka kuluessa äänenpainetaso laskee 60 dB.

Melu
Ei toivottu, häiritsevä ääni. Subjektiivinen käsite.

Puheen erotettavuus
Puheen erotettavuus riippuu taustamelutasosta, tilan jälkikaiunta-ajasta ja tilan muodosta.

Puheensiirtoindeksi (STI)
Puheensiirtoindeksi on tunnusluku, joka kuvaa siirretyn puheen ymmärrettävyyttä. Se soveltuu yleispätevästi erilaisten akustisten ympäristöjen, siirtokanavien ja häiriötekijöiden vaikutuksen mittaamiseen.

Rakennusakustiikka
Äänen käyttäytyminen rakennuksissa. Usein rakennusakustiikka käsittelee äänen siirtymistä tilasta toiseen eli ääneneristystä.

Resonanssi
Syntyy äänen heijastuessa kahden vastakkaisen seinän välillä. Resonansseja syntyy huoneen pituus-, leveys- ja korkeussuunnassa eli päätyseinien välillä, sivuseinien välillä sekä lattian ja katon välillä.

Saliakustiikka
Suurien tilojen, kuten konserttisalien akustiikka

Taajuus eli frekvenssi
Värähtelyn ja siten myös äänen taajuuden yksikkö, joka ilmoittaa värähtelyjen määrän sekunnissa. Taajuuden yksikkö on hertsi (Hz). Mitä suurempi lukuarvo on, sitä korkeampi on ääni, ja pienellä lukuarvolla tarkoitetaan matalaa ääntä (diskantti – basso). Ihmiskorva kuulee äänet, joiden taajuudet ovat alueella 20 – 20000 Hz. Puheäänen taajuus on välillä 125-8000 Hz.

Taustamelu
Häiritsevä, ei-informatiivinen ääni, joka syntyy esimerkiksi tilassa olevista ilmastointilaitteista. Korkea taustamelutaso voi aiheuttaa haitallisia pitkäaikaisvaikutuksia kuten väsymystä, pahoinvointia sekä tehokkuuden ja tuottavuuden alenemista.

Tärykaiku
Nopeasti toistuva kaikuääni. Ilmenee, kun ääniaalto etenee vastakkaisten seinien välillä.

Ääneneristys
Rakenteen kyky estää äänen siirtymisen tilasta toiseen tai sen kulkeutumisen rakenteen läpi.

Äänenpaine
Ääniaaltojen luomaa ilmanpaineen vaihtelua kutsutaan äänenpaineeksi (Lp). Äänenpainetason yksikkö on desibeli (dB). Pienin äänenpainetaso, jonka voimme havaita on kuulokynnys (0 dB). Voimakkaat äänet ylittävät kipukynnyksen ja aiheuttavat kipua (n. 120 dB).

Äänenvaimennus eli äänen absorptio
Äänen absorptio tarkoittaa äänienergian muuttumista toiseksi energiamuodoksi (useimmiten lämmöksi) äänen edetessä väliaineessa. Äänenvaimentimina käytetään materiaaleja ja rakenteita, joilla on kyky muuttaa ääniaaltojen liike-energia toiseen energiamuotoon. Ne parantavat tilan akustiikkaa poistamalla ääniaaltojen heijastumia. Melutaso laskee ja jälkikaiunta-aika lyhenee.

Äänenvaimennusluokka
Äänenvaimennuslevyt luokitellaan absorptioluokkiin A-E standardin EN ISO 11654 mukaan. Mittaus suoritetaan taajuuksilla 200-5000 Hz. Luokan A tuotteilla on paras vaimennuskyky.

Äänenvoimakkuus (Lp)
Äänenpainetason synonyymi. Yksikkönä desibeli (dB). Mitataan eri äänitaajuuksilla.

Ääni
Väliaineessa etenevä värähtely, joka saa aikaan kuulohavainnon.

 

Lähteet:

https://www.ecophon.com/fi/akustiikkaratkaisut/akustiikan_tietopankki/

https://www.akukon.fi/fi/Akustiikka?gclid=CjwKCAjw8O7bBRB0EiwAfbrTh2G6XI_p6QuPp-mPhC0WcDI1s0UbS7azhGb5kt35406UGpYkj-o5bBoCXaIQAvD_BwE

https://www.kotiakustiikka.fi/huoneakustiikka.html

https://fi.wikipedia.org/wiki/%C3%84%C3%A4ni

http://www.cs.tut.fi/sgn/arg/akusem/akuintro.pdf

http://www2.siba.fi/akustiikka/index.php?id=8&la=fi

Kylliäinen, M. and Hongisto, V. (2007). Rakennusten akustinen suunnittelu. Helsinki: Suomen rakennusinsinöörien liitto.

Kylliäinen, M. and Hongisto, V. (2011). Rakennusten akustinen suunnittelu: teollisuustilat. Helsinki: Suomen rakennusinsinöörien liitto.