Sisältö
1 INTO Concept Oy:n rekisteriseloste
1.1 Rekisterin nimi
1.2 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
1.3 Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä ja näihin liittyvistä tiedoista
1.4 Säännönmukaiset tietolähteet
1.5 Tietojen säilytys
1.6 Tietojen luovutus
1.7 Tietojen luovutus ja siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
1.8 Rekisterin suojauksen periaatteet
1.8.1 Manuaalinen aineisto
1.8.2 Sähköisesti tallennetut tiedot
1.9 Rekisteröidyn tarkastusoikeus
1.10 Rekisteröidyn oikaisuoikeus
1.11 Rekisteröidyn kielto-oikeus
1.12 Evästeet

1 INTO Concept rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä
INTO Concept Oy
Lemuntie 3-5 C
00570 Helsinki
Puh. +358 40 351 8298
E-mail: contact@intoconcept.com

1.1 Rekisterin nimi
INTO Concept Oy:n rekisteri

1.2 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käytetään asiakassuhteen hoitoon ja asiakasviestintään, tavoitteena kohdentaa viestimme niin, että saat juuri itsellesi sopivaa viestintää. Lisäksi tietoja käytetään markkinointitarkoituksiin, markkinointiin liittyvien toimenpiteiden seuraamiseen sekä dokumentointiin.
Henkilötietojen käsittelyn perusteena on oikeutetut intressimme ylläpitää liikesuhteita sekä markkinoida ja viestiä rekisteröidyille tuotteistamme, palveluistamme ja tapahtumistamme. Käsittelemme henkilötietoja sovellettavan lainsäädännön, erityisesti yleisen tietosuojasäädöksen (GDPR) mukaisesti.

1.3 Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä ja näihin liittyvistä tiedoista
Kerättävät tiedot kerätään pääasiassa henkilöltä itseltään. Rekisterin pääasiallisia tietoja ovat:
– Henkilön nimi
– Sähköpostiosoite
– Yrityksen nimi
– Markkinointiaktiviteetteihin liittyvät tiedot, kuten henkilön osallistuminen esim. kilpailuihin ja tapahtumiin.

INTO Concept Oy ei koskaan kerää asiakkaidensa sosiaaliturvatunnuksia tai muita henkilökohtaisia yhteystietoja kuten henkilökohtaisia puhelinnumeroita tai kotiosoitteita.

1.4 Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötiedot kerätään pääasiassa henkilöltä itseltään. Tiedot saadaan INTO Concept Oy:n verkkosivuilta (yhteydenotto- ja tilauslomakkeet, materiaalilataukset) ja INTO Concept Oy:n tapahtumiin ilmoittautumisista.
Muita tietolähteitä ovat erilaiset asiakaskontaktit, kuten messut, seminaarit, henkilökohtainen myyntityö, kilpailut jne. sekä erilaiset julkiset lähteet.

Tietoja voidaan päivittää myös viranomaisilta tai muilta kolmansilta osapuolilta soveltuvan lainsäädännön sallimissa rajoissa tässä rekisteriotteessa kuvattuja tarkoituksia varten.

1.5 Tietojen säilytys
Tietoja säilytetään niin kauan, kuin INTO Concept Oy on toiminnassa tai käyttäjä pyytää poistamaan tietonsa.

Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot hävitämme asiaankuuluvalla tavalla. Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan, kun se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi. Kirjanpitolain tai muun soveltuvan lain velvoitteista johtuen tietoja voidaan joutua säilyttämään edellä mainittua ajanjaksoa pitempään.

1.6 Tietojen luovutus
Rekisterin tiedot ovat ainoastaan INTO Concept Oy:n käytössä.

Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille paitsi lainsäädännön velvoittaessa.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä, ellei lainsäädäntö, sopimuksellinen asia tai palveluntuottaminen henkilölle estä tietojen poistamista.

1.7 Tietojen luovutus ja siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Rekisterin tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

1.8 Rekisterin suojauksen periaatteet
Sähköisessä muodossa olevat henkilötiedot on suojattu toimialalla yleisesti hyväksyttävin ja kohtuullisin teknisin keinoin kuten palomuurein ja salasanoin. Muut kuin sähköisessä muodossa olevat rekisterin henkilötietoja sisältävät aineistot sijaitsevat lukituissa tiloissa, joihin asiattomilta on pääsy estetty.

Ainoastaan yksilöidyllä rekisterinpitäjällä tai sen toimeksiannosta ja lukuun toimivalla INTO Concept Oy:n henkilöllä on pääsy rekisterissä käsiteltäviin henkilötietoihin INTO Concept Oy:n myöntämien käyttöoikeuksien mukaisesti. INTO Concept Oy huomioi siihen sovellettavan lainsäädännön ja viranomaisten määräykset ja toimialajärjestöjen ohjeet henkilötietojen luottamuksellisen käsittelyn varmistamisesta.

1.8.1 Manuaalinen aineisto
Manuaalista aineistoa ei ole.

1.8.2 Sähköisesti tallennetut tiedot
Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä henkilötietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Työtiloissa liikkumista valvotaan lukituilla tiloilla. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Rekisteri sijaitsee konesalin palvelimella, jonne pääsy asiattomilta on estetty. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa. Rekisteristä otetaan säännöllisesti varmuuskopiot. Myös varmuuskopiota säilytetään lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

1.9 Rekisteröidyn tarkastusoikeus
Henkilöllä on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti saada tieto henkilötietojensa käsittelystä, sekä oikeus pyytää rekistereistämme henkilötietonsa nähtäväksi. Henkilöllä on oikeus vaatia virheellisen tai epätarkan tiedon oikaisua tai henkilötietojen poistamista rekistereistämme. Lisäksi on oikeus peruuttaa suostumus ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin, kuin henkilötiedot käsittely perustuu suostumukseen ja vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.

Toimintamalli:
Koskien henkilötietojen tarkistus-, oikaisu- ja/tai poistamispyyntöjä, ota ensin henkilökohtaisesti yhteyttä INTO Concept Oy:n rekisterin yhteyshenkilöön puhelimitse tai sähköpostilla.
Ennen kerätyn tiedon saamista, varaudu todistamaan henkilöllisyytesi. Kerätyt henkilötietosi toimitetaan sinulle sähköisessä muodossa siihen sähköpostiosoitteeseen, jonka meille toimitat.
Voimme kieltäytyä pyyntösi toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

1.10 Rekisteröidyn oikaisuoikeus
Henkilöllä on oikeus vaatia virheellisen tai epätarkan tiedon oikaisua tai henkilötietojen poistamista rekistereistämme.
Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää rekisterinpitäjälle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

1.11 Rekisteröidyn kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto tulee esittää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle.

1.12 Evästeet
INTO Concept Oy:n sivustolla käytetään evästeitä eli cookie-toimintoja. Eväste on internet-selaimen käyttäjän laitteelle tallentama pieni tiedosto. Käyttämällä INTO Concept Oy:n sivustoa hyväksyt evästeiden käytön. Lisää evästeistä voit lukea seuraavan linkin takaa: https://www.viestintavirasto.fi/kyberturvallisuus/palveluidenturvallinenkaytto/evasteet.html. INTO Concept Oy:n sivustolla käytettävät evästeet eivät tallenna käyttäjästä henkilökohtaista dataa. Evästeitä käytetään ainoastaan, jotta voidaan tarjota käyttäjälle mahdollisimman sujuva palvelukokemus. Lisäksi ostotoiminnot vaativat evästeitä. Kehitämme palveluita tämän käyttäjäseurannan avulla ja kohdennamme markkinointia.
Mikäli olet jo asiakkaamme, tallennamme asiakastiedot, jotka sinä annat meille. Käsittelemme tätä tietoa ainoastaan itse, emmekä luovuta sitä kolmansille osapuolille. Saatamme lisäksi yhdistää evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden keräämää, palveluidemme käyttöä koskevaa tietoa yksityisyydensuojaa koskeva lainsäädäntö huomioon ottaen muuhun sinua koskevaan asiakastietoon. Saatamme käyttää tätä tietoa parantaaksemme palveluitamme, tuotteitamme ja prosessejamme sekä optimoidaksemme tuotetarjouksiamme. Emme kuitenkaan tallenna tai yhdistä asiakastietoihisi tunnistettavaa, yksilöllistä käyttäytymistäsi verkkosivuillamme koskevaa tietoa.