INTO-kalusteet lisäävät toimivuutta ja luovat suojaisat oppimistilat Jokipuiston koulussa Sipoossa.

INTO-kalusteiden avulla toimivat oppimistilat monipuoliseen työskentelyyn Jokipuiston koulussa

Jokipuiston koulu Sipoossa sai toimivia ratkaisuja koulutyöskentelyyn INTO-tuotteiden avulla. STORY WALL-tilanjakajien ja –kulmapalojen avulla isosta hallimaisesta tilasta saatiin rajattua erilliset työskentelytilat, jotka mahdollistavat oppilaille ja opettajille monipuolisen työskentelyn ilman ylimääräisiä häiriötekijöitä. STORY WALL -tilanjakajia on mahdollista siirtää omien tarpeiden mukaan, kun opetustilanteet, ryhmäkoot tai ryhmätyöskentely sitä vaativat.

STORY WALL -tilanjakajaseinät kirjaimellisesti jakavat käytössämme olevan ison salitilan kolmeen toiminnalliseen opiskelutilaan. Olemme suunnitelleet niiden paikat akustisesti parhaiten toimintaa palveleviksi ja siksi niitä ei juuri siirrellä lukuvuoden aikana. Siirrettävyys on kuitenkin tärkeää siksi, että kullekin lukuvuodelle ja käyttäjäryhmälle parhaiten sopiva asettelu saadaan helposti järjestettyä”, Jokipuiston koulun rehtori Anna-Leena Juntunen kertoo ja lisää: ”Olemme olleet tuotteisiin tyytyväisiä ja ne ovat tuoneet tiloihin muunneltavuutta, mikä palvelee nykyaikaista monimuotoista opetusta.”

STORY WALL -tilanjakajien magneettipintaiset ja siirreltävät tussitaulut tarjoavat tilaa olla luova, auttavat opetustilanteissa ja niitä käytetään oppilaiden töiden esillepanoon.

POD 2-huone tuo rauhaa ja yksityisyyttä

POD 2-huone tarjoaa isossa tilassa tarvittavaa työskentelyrauhaa ja yksityisyyttä. POD 2 -työtila antaa mahdollisuuden rauhalliseen hetkeen usein melko äänekkäässä ympäristössä.

Rehtori Anna-Leena Juntunen kertoo, että heillä POD-huoneita käytetään myös salassapitoa vaativiin puhelinkeskusteluihin ja videoneuvotteluihin. Lisäksi oppilashuolto pitää niissä oppilaiden yksilötapaamisia ja POD-huoneita käytetään myös koulun eri toimijoiden toimistotiloina. Ilman koronapandemiaa niitä käytettäisiin myös aikuisten välisiin keskusteluihin ja palavereihin.

INTO-kalusteilla tiloista saatiin toimivat, vaivattomasti muunneltavat ja monipuoliset oppimis- ja työskentelytilat.